اروند کنار


اروند کنار نام شهری است در ۴۵ کیلومتری جنوب آبادان و این شهر مرکز بخشی است به همین نام. این بخش ۳۵ هزار تن جمعیت دارد و بیشتر آن سامان پوشیده از نخلستان است. مشکل اصلی مردم اروند کنار وجود فراوان گرازهای بزرگ است که پاجوش نخلهای جوان را میخورند. در آنجا همچنین موشهای خیلی بزرگی زندگی میکنند که هنگام جنگ ایران و عراق شبها درون چادر سربازان ایرانی می آمدند و کفشهایشان را میجویدند. پیرامون اروند کنار پر از نیزار و جویبار است که زادگاه بسیاری از گرازها به شمار میرود و مردم در برخی از این جویبارها سیم برق می اندازند تا گرازها را بکشند. (منبع: همشهری).
اروند کنار درست روبروی شهر فاو عراق قرار دارد و آنجاییکه فاو درست در کناره دست چپ اروندرود است روستای فرخ پی اروند کنار در لبه راست رودخانه قرار دارد و ایرانیها و عراقیها در آنجا میتوانند همدیگر را ببینند. در پی جنگ ایران و عراق ۷۰ درصد نخلهای اروند کنار نابود شد و همه مردم آن آواره شدند. پس از جنگ تنها ۳۰ درصد از مردم آنجا به شهرستان خود برگشتند.

نمای هوایی از اروندرود
030330_fish300.jpg

اروند در فارسی به معنی سریع است و ایرانیان باستان رودخانه دجله و بخش پایینی آنرا به خاطر سرعت زیاد جریان آب رودخانه تیگْره (تیر) و همچنین اروند مینامیدند که هردو معنی تند و تیز و سریع میدهد. واژه تیگره فارسی در یونانی به گونه تیگریس و در عربی به گونه دجله در آمد.
فردوسی در شاهنامه میگوید:

فريدون بـه خورشيد بَر بُرد سر
کـمر تنگ بستش به کين پدر
برون رفت خرم بـه خرداد روز
بـه نيک اختر و فال گيتي فروز
سـپاه انجمن شد به درگاه او
بـه ابر اندر آمد سرگاه او
به پيلان گردون کش و گاوميش
سپه را همي توشه بردند پيش
کيانوش و پرمايه بر دست شاه
چو کـهـتر برادر ورا نيک خواه
همي رفت منزل به منزل چو باد
سري پر ز کينـه دلي پر ز درد
بـه اروند رود اندر آورد روي
چنان چون بود مرد ديهيم جوي
اگر پـهـلواني نداني زبان
بـتازي تو اروند را دجله خوان
دگر مـنزل آن شاه آزادمرد
لـب دجلـه و شهر بغداد کرد

طی روزهای گذشته انگلیسیها شهرک فاو در کنار اروند رود را تسخیر کرده اند و بخش فارسی خبرگزاری بی بی سی گزارش میدهد که:
"به گزارش ايرنا، بر اثر صدای حملات نيروهای به رهبری آمريکا به شهر فاو و بصره عراق، شيشه منازل روستاهای مرزی اروند کنار آبادان شکسته شد و صدای "مهيب" انفجار در شهر مرزی بستان در استان خوزستان به گوش رسيد.
اين گزارش از مردم بستان نقل کرده که اين حملات در اوايل بامداد پنج شنبه يعنی ساعاتی پيش از آغاز سال نوی ايرانی بيش از نيم ساعت به گوش سيد.
همچنين اهالی چند روستای مرزی که به دليل صدای انفجارها دچار وحشت شده اند، در حال انتقال به شهر اروند کنار هستند.
صدای مهيب ناشی از انفجارهای پی در پی و نيز لرزش درها و پنجره ها موجب سلب آسايش ايرانيان ساکن مناطق مرزی شده است؛ با اين حال اوضاع در شهر اروند کنار تقريبا عادی گزارش می شود.
خبرگزاری رويتر گفته است که موشکهايی که عصر جمعه به شهر آبادان در جنوب غرب ايران اصابت کردند آمريکايی و موشکهايی که روز شنبه به شهرستان سردشت درشمال غرب ايران اصابت کرده اند عراقی بوده اند.
اصابت موشک به انبار تعميرات فلزی پالايشگاه آبادان سه زخمی بر جای گذاشته اما موشکهايی که به شهرستان سردشت اصابت کرده در مناطق غيرمسکونی فرود آمده اند."

iran62.jpg

/ 1 نظر / 10 بازدید
خاطرات كودكي

من اروند کنار رفتم من آخه يه مدتی عکاس خبری بودم عجب حال و هوايی داره اروند کنار اونطرف آب عراقی ها وسط هم يه پل معلق که نصفش رو آب برده