دومين ديوار بزرگ جهان

شاهنشاهان ايران باستان برای جلوگيری از ترکتازيهای تيره های زردپوست آسيای ميانه که همواره به کشتار و خونريزی در مرزهای خاور ايران سرگرم بودند ديواری سترگ در سامان گرگان برپا داشتند که پس از ديوار چين دومين ديوار بزرگ گيتی ميباشد. جالب اينجاست که خود ديوار چين نيز برای جلوگيری از ددمنشيهای همان تيره های آسيای ميانه ساخته شد.
ديوار بزرگ گرگان که در زمان مهرداد دوم اشکانی یعنی همزمان با دیوار چین ساخته شد و تاكنون ۲۰۰ كيلومتر آن شناسايي شده، از کرانه های دريای خزر آغاز شده و پس از گذر از فراسوی شهر گنبد کاووس در کوههای پيش کمر در جنگل گلستان پايان می يابد. ستبری اين ديوار میان ۶ تا ۱۰ متر بوده و ۵۰ دژ دیدبانی در درازای آن ساخته شده بود. بلندای آن هم بیش از ۶ متر بوده است. یکی از نامهای این دیوار سد فیروز است. این دیوار در زمان ساسانیان بازسازی گشت. حمدالله مستوفي در نزهه القلوب آن را اثر فيروز ساساني مي داند.

عکس: بازمانده مسیر دیوار سترگ گرگان
81322.jpg
منبع انگليسی
منبع فارسی

/ 2 نظر / 11 بازدید
afshin

آيا اطلاعات ديگری در اين رابطه داريد يا خير ؟ چون اين موضوع ديوار گرگان برای من به عنوان يک محقق بسيار جذاب است. البته موضوع های تحقيقاتی من در زمينه ديگری است.

نوشاد

دوست عزیز سلام از اینکه میبینم وبلاگ شما به این امر اختصاص یافته خوشحالم.من نیز مشغول ساخت سایتی با این موضوع هستم وبسیار خوشحال میشوم اگر در این زمینه بنده را یاری کنید.با تشکر