چیرگی فناوری بر خفقان

در گزارشی تازه از بی بی سی ميخوانيم که باخترزمينی ها از آزاد و در دسترس بودن اينترنت در ايران در شگفتند و اينکه شمار گروه های برخط (آن لاين) ايرانی در وب با شتاب فراوان رو به افزايش است. (بی بی سی شمار کسانی را که هم اکنون در ایران به شبکه جهانی دسترسی دارند پیرامون ۲ ملیون برآورد میکند). اين گزارش همچنين از اینترنتی شدن شمار رو به افزایشی از روزنامه های اصلاح گرای تعطيل شده در ايران خبر ميدهد و آنرا راهی برای دور زدن سد خفقان در ايران مينامد. بر پايه اين خبر پيرامون ۱۰ روزنامه نگار ايرانی هم اکنون در پشت ميله های زندان اسلامگراهای تندرو بسر ميبرند.
گزارش بی بی سی

/ 0 نظر / 8 بازدید