کاندوم و سنت

همبود (جامعه) سنتی ايران هم دارد يک به يک گير و بندهای سنت و درجازدن را از پای خود ميگشايد ولی با روندی بسيار کُند.

اکنون در بيشتر کشورهای پيشرفته جهان با پُرسمانهای جنسی، منطقی و خردمندانه برخورد ميشود و به خاطر رودربايستی های بچه گانه يا سنتهای غيرمنطقی، بهداشت تن و روان مردم را به خطر نمی اندازند. برای نمونه، در دسترس بودن کاندوم در بيشتر فروشگاه های کشورهای پيشرفته تاکنون از گسترش بيماری ايدز در آن کشورها تا اندازه زيادی جلوگيری کرده است. اما برای نمونه در افريقا که دين زدگان و دينسالاران مسيحی و مسلمان آن قاره پيروان خود را از کاربرد کاندوم منع ميکنند شاهد بيماری و مرگ مليونها انسان هستيم.

در ايران هم که ما بر پايه سنت ملی و ديرينه هميشه پس از گرفتاری در چنبره دشواريها و بدبختيها به ياد چاره می افتيم بتازگی پرسمانهای جنسی و معضلات پيوسته به آن بيشتر مطرح شده است.

در ۱۶ سال اخير به شمار دچارشدگان به ايدز در ايران پيوسته افزوده شده و شمار آنها اکنون (سال ۱۳۸۲) به بيست هزار تن رسيده است. از اين شمار ٪۹۵.۵ آن مرد هستند و بيشترشان ميان ۳۰ تا ۳۹ سال سن دارند. دوسوم اين دچار شدگان را معتادان تزريقی تشکيل ميدهند.

با اينکه ۲۰،۰۰۰ تن در سنجش با جمعيت ۷۱ ميليونی ايران و نسبت به آمار بسياری از کشورهای ديگر رقم کوچکی ا‌ست اما اگر در فراهم سازی سرنگ و کاندوم بهداشتی در ايران کوشش بيشتری شده بود اين شمار از اين کمتر ميبود.

بتازگی فروشگاه فروش کاندوم در تهران به نام فروشگاه نشاط  يک تارنما بر روی اينترنت درست کرده و از راه آن به فروش برخط (آنلاين) کاندوم مبپردازد. با اينکه اين گام خوبی برای بهداشت همبود است اما هنوز در ايران به اين فروشگاه اجازه تبليغات و پخش آگهی از راه رسانه های ديگر مانند صداوسيما يا راديو را نميدهند. همين اجازه ندادنهای بيمورد جان چه تعداد از جوانان ما را در خطر می اندازد خدا ميداند. اما خُب درآمدن از پوسته سنت و بيخردی زمان ميخواهد و مهم تلاش و روند رو به جلو است که خوشبختانه اين روند در ايران وجود دارد ولی بدبختانه روندی بسيار کند است.

نما: کارخانه کاندوم سازی در ايران:

كارخانه كاندوم در ايران

نما: آموزش کاربرد کاندوم در استان سيستان و بلوچستان:

آموزش بكارگيري كاندوم در ايران

برخی از آگاهی ها برگرفته از نوشتاری در تارنمای تهران اَوِنيو

/ 1 نظر / 37 بازدید
Hamidiyan

سلام، خسته نباشيد.به ما هم سر بزنید