سهم ايران در تمدن دره سند


مورخان بر اين باورند كه پيوندهاي استوار بازرگاني و فرهنگي از روزگاران گذشته ميان مردمان ناحيه شوش در جنوب ايران و دره سند موجود بوده، زيرا آثار به دست آمده از ویرانه هاي موهنجودارو و تكسيلا و هاراپا با آثاري كه از پشته ايران و دره دجله و فرات كشف گرديده است، همسانی زيادي دارد.
ادامه نوشتار را اينجا بخوانيد.

/ 0 نظر / 11 بازدید