سهم‌ ايران‌ در تمدن‌ بشری

در روند تحولي‌ تمدن‌ باستان‌، هفت‌ اختر تابناك‌، مشعل‌ دار تمدن‌هاي‌ سده ها و روزگاران كهن‌ هستند كه‌ در بسترهاي‌ مساعد جغرافيايي‌ زير تكوين‌ يافته‌اند: ۱ـ سرزمين‌ ميان‌ دجله‌ و فرات‌ (ميانرودان‌) ۲ـ بخش شمالي‌ دو رود سیردریا و آمودریا‌ (فرارود‌) ۳ـ حوزه‌ رود نيل‌ ۴ـ حوزه‌ رودخانه‌ زرد ۵- حوزه‌ دريای میانه (مديترانه)‌ ۶ـ حوزه‌ درياهاي‌ سرخ‌ ،اژه‌ و سياه‌ ۷ـ ايران‌ .

برخي‌ پژوهندگان‌ بر اين‌ باورند كه‌ دیرینگی‌ تمدن‌ حوزه‌ ميانرودان‌ از دیگر تمدن‌ها طولاني‌تر بوده‌ و گاه‌ پا را فراتر نهاده‌ و معتقدند تمدن‌ از اين‌ سرزمين‌ به‌ دیگر سامانها رخنه‌ كرده‌ و تأثير گذارده‌ است‌.

ايران‌ ،كانون‌ برخورد تمدن‌ها
قرار گرفتن‌ ايران‌ در كانون‌ جغرافياي‌ جهان‌، همواره‌ باعث‌ برخورد تیره ها‌ و فرهنگ‌های‌ جهانی‌ در اين‌ سرزمين‌، با يكديگر شده‌ است‌. دولت‌ عيلام‌ كه‌ بر پهنه‌ رود كارون‌ شكل‌ گرفت‌، نخستین‌ دولتي‌ است‌ كه‌ از هزاره‌ چهارم‌ پيش‌ از ميلاد وارد بازرگانی فرامرزی شد .
ادامه نوشتار در اینجا.

/ 0 نظر / 27 بازدید