گلستان

بر پايه واپسين بخشبندی کشوري، استان مازندران دو بخش شد. يکی همان استان مازندران به مرکزيت ساری و ديگری استان گلستان با مرکزيت گرگان. نام این استان از بوستان جنگلی پهناوری بنام گلستان در پیرامون گرگان گرفته شده است.
برای ديدن عکسهای زيبايی از استان گلستان اينجا را نگاه کنيد.

يکی از آبشارهای فراوان پيرامون گرگان
pic08.JPG

/ 0 نظر / 42 بازدید