دژ باستانی شوش


شوش واقع در استان خوزستان ایران و از کهنترین شهرهای جهان است. شهریگری در آن سامان به ۵۰۰۰ سال پیش برمیگردد. نخستین قانوننامه جهان یعنی قانوننامه‌ حمورابي در کاوشهای ارگ شوش یافته شد. در شوش ۱۳ شهر از ۱۳ دوره تمدنی گوناگون بر روی ویرانه های شهر قبلی ساخته شده اند و این پدیده شوش را تبدیل به مکانی بسیار ارزشمند برای باستانشناسان کرده است. در درازنای تاریخ، شوش ۱۵ زبان و الفباهای بسیاری بخود دیده است. این دژ در دهه ۱۸۹۰ بازسازی شد و بعد در طی جنگ با عراق بمباران شد و پس از جنگ ازنو بازسازی گشت.
شهر باستاني شوش نزديك کرانه رودخانه كرخه كنوني و نزدیک به كارون قرار داشت و پايتخت دولت عيلام و سپس مقر عمده داريوش یکم هخامنشي و جانشينانش بود. از شهر شوش در تورات در رویدادهای مربوط به دانيال و در كتاب استر یاد شده است. در اينجا داريوش فرمان بازسازی پرستشگاه اورشليم را داد. گويند دانيال در همين جا خاکسپاری شد و در روزگار خلافت عمر بازمانده های او را به آرامگاه دانيال ترابُردند (منتقل كردند).
آجرهاي لعابدار كاخ داريوش یکم در شوش اينك در گنجینه لوور پاریس است.

دژ شوش
Acropol%20Castle2.jpg

/ 0 نظر / 9 بازدید