آزادی

خبر یافتیم که: جواد طواف، نويسنده روزنگار پرخواننده «رنگين كمان» و از اعضاي پیشین انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه پلي تكنيك، روز سه شنبه بدست مأموران دادسراي نظامي تهران بازداشت شد.
بازديدکنندگان ميتوانند اعلاميه ای را که در پشتيبانی از جواد طواف و آزادی بيان در اين روزنگار آمده امضاء کنند.

ای که پرسی تا به کی در بند دربندیم ما
تا که آزادی بود در بند، در بندیم ما
جای ما در گوشه صحرا بود مانند کوه
گوشه گیر و سربلند و سخت پیوندیم ما
مادر ایران نشد از مرد زاییدن عقیم
زان زن فرخنده را فرزانه فرزندیم ما
ارتقاء ما میسر میشود با سوختن
برفراز مجمر گیتی چو اسفندیم ما

/ 0 نظر / 24 بازدید