ميهن

چکامه ای به نام عشق وطن سروده ميرزاده عشقی سراينده شهيد دوران انقلاب مشروطه:

خاکم به سر، ز غصه به سر خاک اگر کنم
خاک وطن که رفت‌، چه خاکی به سر کنم؟
آوخ کلاه نيست وطن تا که از سرم
برداشتند، فکر کلاهی دگر کنم
مرد آن بود که اين کلهش بر سر است و من
نامردم ار به بی کله آنی به سر کنم
من آن نيم که يکسره تدبير مملکت
تسليم هرزه گرد قضا و قدر کنم
زير و زبر اگر نکنی خاک خصم ما
ای چرخ! زير و روی تو زير و زبر کنم

/ 0 نظر / 10 بازدید