مراغه

از شهرهاي اصيل و كهن ايراني شهر مراغه است. نام مراغه در اصل مراوا و ماداوا بوده كه جايگاه مادها معني ميدهد. مراغه تاريخ پر افت و خيزي داشته است و از شهرهاي مهم شمال باختري ايران بشمار ميرود. آثار باستاني مراغه بسيار است كه رصدخانه خواجه نصير توسي از مهمترين آنهاست.
نگاره: مهرابه مراغه. مهرابه ها نيايشگاههاي مهرپرستان بودند. مهرپرستي، ديني ايراني بوده كه پرستش خورشيد از اجزاي اصلي آن بشمار ميرفته است. اين دين از ايران به اروپاي باختري هم رخنه كرده بود.
279-450.jpg

فرآوردن كشمش در روستاهاي مراغه
283-450.jpg

/ 2 نظر / 8 بازدید
شبهای مسکو

سلام دوست گرامی . نوشته هايتان همه خواندنی و آموزنده هستند . پيروز باشيد .

عقابها

سلام مانی جان. خيلی قشنگ و زيبا بود. راستی شما اين مطالب زيبا رو از کجا می گيريد؟ آيا تا به حال خودتون هم آنجا هم رفته ايد؟ مرسی که به من سرزده ايد. موفق باشيد.