نيروی دريايی ايران

نيروي دريايي ايران

ايران در روزگار باستان دارای نيروی دريايی بسيار نيرومندی بوده است و توان شگفت انگيز بسيج کشتيها از سوی شاهنشاهان ايران در جنگهای باستان زبانزد همه تاريخ نگاران است.

در روزگار پسين هم نادرشاه افشار را ميتوان پايه گذار نيروی دريايی تازه ايران دانست. توان دريايی ايران در دوران پهلوی بسيار گسترش يافت و امروزه نيز نيروی دريايی ما از توان کمی برخوردار نيست. در دوره جديد کارشناسان ايرانی به رده های بالايی از خودبسندگی در توليد ابزار ناو دست يافته اند. ايران از اندک کشورهايی است که نيروی دريايی آن از هواناو (هاورکرافت) برخوردار است.

عکسی که در زير ميبينيد در سال ۱۹۷۶ گرفته شده است. در باره نيروی در يايی ايران در دوران پهلوی ميتوانيد به اين تارنما رجوع کنيد:

نيروی دريايی شاهنشاهی ايران

 

نيروي دريايي شاهنشاهي

برای ديدن عکسهای ديگری از گذشته ايران ميتوانيد به اين تارنمای من به نام «عکسهای خاطره انگيز ايران» نگاهی بيندازيد.

/ 0 نظر / 132 بازدید