شهستان پهلوی

آيا ميدانستيد که اين برج ميلاد که هم اکنون در کنار بزرگراه شهيد همت تهران در دست ساخت است و چهارمين برج بلند جهان خواهد بود تنها يک بخش از پيرنگ (طرح) اصلی آن محدوده از تهران است؟ اين برج در اصل در زمان پيش از انقلاب طراحی شده بود و بخشی بود از يک پيرنگ بسيار بزرگ شهرسازی بنام شهستان پهلوی. شهستان پهلوی شامل فضاهای اداری مسکونی و تفریحی بسیار میشد و شهری بود درون شهر دیگر. میدانی بزرگتر از میدان نقش جهان اصفهان بوستانهای دل انگیز گنجینه ها فرهنگسراها و کتابخانه های پرشماری که در این پیرنگ گنجانده شده بود آنرا تبدیل یکی از پهناورترین فضاهای شهری جهان میکرد. زيررو (مترو) تهران شهستان را مستقيم به فرودگاه بزرگ تهران (امام خمينی کنونی که سالهاست در دست ساخت است) میپيوست. اينها همه در حالی که مردم روستاهای پيرامون تهران هنوز با سطل از چاه آب ميکشيدند و برق نداشتند.
پس از ۲۳ سال که از انقلاب ميگذرد سرانجام تنها برج آن پيرنگ رو به اتمام است و آن هم با کاهشهای بزرگ در اندازه و هيبت پيرنگ اصلی.
برای خواندن درباره شهستان پهلوی به انگلیسی اينجا را بفشاريد.


milad.jpg

/ 0 نظر / 19 بازدید