ريشه ايرانی کروآتها


گزارشي‌ از مراسم آشنایی با كتابی‌ درباره‌ ايراني‌ بودن‌ هويت‌ مردم‌ كرواسي‌
رايزني‌ فرهنگي‌ ج‌.ا.ايران‌ در زاگرب‌

روز آدینه‌ بعدازظهر مورخ ۲۲/۷/۷۹ در همایشگاه مهمانسرای‌ اينتركنتيننتال‌ زاگرب‌ با همكاري‌ انجمن‌ پژوهش‌ پيرامون‌ ريشه‌ ايراني‌ بودن‌ كروات‌ها و انتشاراتي‌ داركو ساگراك‌ دو كتاب‌ انتشاريافته‌ از استيپان‌ ساكاچ‌ و دكتر ميلان‌ شوفلاي‌ معرفي‌ شد.
اين‌ مراسم‌ با حضور استادان دانشگاه‌، وكلاي‌ كرواسي‌، وزير سابق‌ دادگستري‌ علاقمندان‌ به‌ فرهنگ‌ و وابسته‌ فرهنگي‌ سفارت‌ ج‌.ا.ايران‌ برگزار شد.
در آغاز‌ مراسم‌ داركو ساگراك‌ رئيس‌ انتشاراتي‌ كه‌ خود يكي‌ از پژوهندگان‌ ريشه‌ ايراني‌ بودن‌ كروآت‌ها مي‌باشد، پس از خوشآمدگویی‌ اعلام‌ داشت‌ امروز دو كتاب‌ تاريخي‌ معرفي‌ مي‌شود. نخست كتابي‌ از دكتر ميلان‌شوفلاي‌ پيرامون‌ «حقوق‌ از سده‌ يازدهم‌ تا سده پانزدهم‌ كرواسي‌» كه‌ درباره تاريخ‌ دفاتر ثبت‌ اسناد و مدارك‌ در اين‌ كشور، به‌ بحث‌ پرداخته‌ و مداركي‌ را گردآوري‌ كرده‌ است‌ و ديگري‌ كتاب‌ «كروات‌ها تا سده ‌هفتم‌» از پژوهشهای‌ استپان‌ ساكاچ‌ پيرامون‌ هويت‌ و کیستی كروآت‌ها مي‌باشد.
سپس‌ دكتر شپاروويچ‌ وزير پیشین‌ دادگستري‌ كرواسي‌ طي‌ سخناني‌ به‌ پیشینه‌ تاريخي‌ حقوق‌ و قوانين‌ مدون‌ در كرواسي‌ اشاره‌ كرد و به‌ انتشاراتي‌ ساگراك‌ براي‌ گردآوري‌ اين‌ پژوهشها شادباش‌ گفت‌.
آنگاه‌ دكتر ايليچ‌ رئيس‌ سنديكاي‌ دفاتر ثبت‌ اسناد و مدارك‌ كرواسي‌ طي‌ سخناني‌ ضمن‌ تبريك‌ به‌گردآورندگان‌ كتاب‌ گفت‌: «حقوق‌ در كرواسي‌ سده‌هاست‌ كه‌ به‌ صورت‌ مدون‌ اجرا مي‌شود و برخي‌ ازقوانين‌ حقوقي‌ در پیوند‌ با ثبت‌ اسناد و مدارك‌ كه‌ در سطح‌ جهانی بکار میرود مربوط‌ به‌ كرواسي‌ است‌ از جمله‌ يكي‌ از قوانين‌ حقوقي‌ در مورد بيمه‌ كشتي‌ها و بار كه‌ در بيمه‌ لويدز از آن‌ استفاده‌ مي‌شود، سرچشمه‌ گرفته‌ از قانونی بنام‌ به‌ دوبرونيك‌ است‌.»
سپس‌ پروفسور دكتر سپاروويچ‌ از نو رشته‌ سخن‌ را در دست‌ گرفت‌ و افزود: «انديشمنداني‌ كه‌ امروز آثار آنها مورد ارزيابي‌ قرار گرفته‌ است‌ کسانی‌ بوده‌اند كه‌ به‌ ريشه‌ و هويت‌ خويش‌ آگاهی داشته اند و به ‌ديگر کیشها‌ نيز ارج‌ ویژه ای‌ مینهادند.»
سپس‌ پروفسور دكتر بيونديچ‌ استاد دانشگاه‌، ايران‌شناس‌ و سخنگوي‌ انجمن‌ پژوهش‌ پيرامون‌ هويت‌ كروآت‌ها طي‌ سخناني‌ با ارائه‌ تصاوير و اسلايد پيرامون‌ كتاب‌ كروات‌ها تا سده‌ هفتم‌ سخن‌ گفت‌. وي ‌اظهار داشت‌: «انديشه‌ ريشه‌ ايراني‌ بودن‌ كروات‌ها هميشه‌ مورد هجوم‌ و خرده گیری گروه‌هاي‌ مخالف‌ بوده‌ كه‌ ما آن‌ را به‌ معناي‌ مثبت‌ و قوي‌ بودن‌ اين‌ نظریه‌ مي‌دانيم‌ به‌طوري‌ كه‌ وضعيت‌ ديگران‌ را به‌ خطر انداخته‌است‌.» دكتر بيونديچ‌ افزود: «روز به‌ روز بر شمار پژوهشهای انجام‌ شده‌ در اين‌ باره‌ افزوده‌ مي‌شود و بر پایه واپسین‌ آمار سيصد نوشتار پژوهشی در اين‌ راستا ارائه‌ شده‌ است‌.» وي‌ ضمن‌ نشان‌ دادن‌ تصوير سنگنوشته ای بنام‌ به‌ تانائيس‌ كه‌ بر روي‌ آن‌ به‌ خط‌ باستاني‌ نام‌ كروآت‌ها حك‌ شده‌ گفت‌: «اين‌ سنگنوشته‌ نشان‌ از دیرینگی ‌كروآت‌هاي‌ کهن‌ دارد.» وي‌ گفت‌: «در سفری که به تازگی به‌ همراه‌ دكتر لووريچ‌ به‌ ايران‌ داشتيم‌ به‌ يك‌سند ديگر پيرامون‌ هويت‌ كروات‌ها دست‌ يافتيم‌ و آن‌ هم‌ تصوير نماينده‌ كروات‌ها به‌ عنوان‌ دهمين‌ قوم ‌شاهنشاهی‌ ايران‌ باستان‌ كه‌ به‌ صورت‌ سنگ‌ برجسته‌ در بخش‌ ورودي‌ به‌ تخت‌ جمشيد در زمان‌ ديدار باداريوش‌ یکم‌ حك‌ شده‌ است‌، كه‌ اين‌ نشان‌ از حضور تیره‌ كروآت‌ در شاهنشاهی‌ ايران‌ باستان‌ مي‌دهد كه‌ بیدرنگ پس از شناسايي‌ نماينده‌ كروات‌ بر روي‌‌ سنگ برجسته‌ به‌ همراه‌ دكتر لووريچ‌ بر آن‌ بوسه‌ زديم‌.» (در اين‌ هنگام‌ سخنراني‌ وي‌ با كف‌ زدن‌ میهمانان قطع‌ شد).
وي‌ افزود: «در ايران‌ نيز به‌ تصويري‌ از يك‌ كليساي‌ ديني‌ ايران‌ برخورد نموديم‌ كه‌ دقيقاً دربرگيرنده‌ علائم و دخشه هایی‌ است‌ كه‌ امروزه‌ ما در كليساهاي‌ خود بکار میبریم.»
وي‌ در ادامه‌ گفت‌: «هم اکنون با همكاري‌ کانون فرهنگي‌ ايران‌ در حال‌ بررسي‌ برگزاري‌ همایش دوم‌ در همين‌ رابطه‌ در سال‌ ۲۰۰۱ سال‌ گفتگوي‌ تمدن‌ها كه‌ از سوي‌ رئيس‌جمهور ايران‌ پيشنهاد شده‌ مي‌باشيم‌. در اين‌ همایش به‌طور گسترده‌ ريشه‌ و کیستی كروات‌هاي‌ باستان‌ را مورد بررسي‌ قرار مي‌دهيم‌.» وي‌ در سخنان‌ خويش‌ از آقاي‌ خاتمي‌ به‌ عنوان‌ انديشمندي‌ بي‌همتا‌ در جهان‌ سياست‌ كه‌ گرایش‌ به‌ گفتمان‌ تمدن‌ها و نه‌ جنگ‌ تمدن‌ها دارد نام‌ برد.
وي‌ در ادامه‌ سخنانش‌ افزود ما از هر کوشش‌ براي‌ پژوهش‌ و اثبات‌ نگره‌ ريشه‌ ايراني‌ بودن‌ كروآت‌ها فروگذار‌ نمي‌كنيم‌ و از رئيس‌ جمهور، رئيس‌ مجلس و دولت‌ درخواست‌ همسخنی‌ و گفتگو پيرامون‌ اين‌ نگره‌ را نموده‌ايم‌.

گزارش‌ معرفي‌ كتاب‌ هويت‌ هند-و-ايراني‌ كروآت‌ها

روز پنجشنبه‌ مورخ‌ ۲۱/۷/۷۹ در تالار کانون دانشجويان‌ دانشگاه‌ زاگرب‌ كتاب‌ هويت‌ هند وايراني‌ كروآت‌ها نوشته‌ ماته‌ مارچينكو با حضور علاقمندان‌ و برخي‌ از چهره های‌هاي‌ فرهنگي‌ برگزار شد.
در اين‌ مراسم‌ ويكوسلاو بوبان‌ يكي‌ از پژوهشگران‌ خاور‌شناس‌ طي‌ سخناني‌ اظهار داشت‌: همگي‌ بر اين ‌باوريم‌ كه‌ بتوانيم‌ به‌ ريشه‌ و کیستی خويش‌ آگاهي‌ يابيم‌ و دريابيم‌ كه‌ هويت‌ كروآت‌ها از كجاست‌. دیدگاه ها و نگره های گوناگونی در اين‌ راستا وجود دارد و آن‌ چيزي‌ كه‌ از دید ما قطعي‌ است‌ اين‌ نكته‌ است‌ كه ‌كروات‌ها پیش‌ از اسلاوها در اين‌ سامان‌ حضور داشته‌اند كه‌ اين‌ مويد هم‌ ريشه‌ نبودن‌ ما و اسلاوها و بلكه‌ هم‌ ريشه‌ بودن‌ با ايران‌ باستان‌ است‌.
نويسنده‌ در اين‌ كتاب‌ ريشه‌ كروات‌ها را حتي‌ در هند جستجو مي‌كند.
آنگاه‌ پروفسور دكتر لووريچ‌ پژوهشگر‌ و ايران‌شناس‌ كروآت‌ طي‌ سخناني‌ گفت‌: كتاب‌ ماته‌ مارچينكو گزیده ای‌ ادبي‌ و تاريخي‌ است‌ كه‌ در آن‌ تاريخ‌ گذشته‌ و فرهنگ‌ کهن‌ كروآت‌ها را با نگاهي‌ نو بررسي‌ و ارزيابي‌ نموده‌ است‌.
وي‌ باشيوه‌ نوشتاري‌ کارشناسی و مستدل‌ خويش‌ به‌ زبان‌ كروآتي‌ کوشیده تا‌ گذشته‌ كروآت‌ها رامعرفي‌ نمايد.
مارچينكو در اين‌ كتاب‌ عليه‌ غرب‌ و طرز فکر‌ تعصب‌گرايانه‌ سخني‌ به‌ ميان‌ نياورده‌ است‌. سپس‌ دوبرواكو هوواتيچ‌ در‌ سخنان خویش بیان داشت‌: در اين‌ بررسي‌ تاريخي‌، ريشه‌ هند و اروپايي‌ كروآت‌ها به گونه ای‌ انتقادآميز‌ ارائه‌ شده‌ است‌ به‌طوري‌ كه‌ از يك‌ سو با طرح‌ بررسي‌ نظریه ديگر، کاستیهاي‌ آنهارا نشان‌ داده‌ و از سوي‌ ديگر بر ريشه‌ هند و ايراني‌ كروات‌ها تاكيد نموده‌ است‌.
ايشان‌ در پایان‌ سخنان‌ خويش‌ را با ترجمه‌ سنگنوشته‌ آرامگاه‌ كوروش‌ در پاسارگاد به‌ پايان‌ رساند كه‌ با ابراز احساسات‌ حاضرين‌ روبرو شد.

«اي‌ انسان‌ هركسي‌ مي‌خواهي‌ باش‌ و از هرجايي‌ كه‌ آمده‌ باشي‌ مي‌دانم‌ كه‌ تو مي‌آيي‌، من‌ كورش‌ بزرگ، بنيادگذار شاهنشاهی پارس‌ هستم‌.»

در پایان‌ آقاي‌ ساگراك‌ از میهمانان‌ قدرداني‌ و يكبار ديگر از انتشار كتاب‌ هويت‌ كروات‌ها در ايران‌ باستان‌ توسط کانون فرهنگي‌ ج‌.ا.ايران‌ سپاسگذاری‌ نمود.

منبع

/ 0 نظر / 20 بازدید