دشت کوير


پیوند مفیدی در روزنگار دوست گرامی آقای برزو یعنی روزنگار شبهای مسکو پیدا کردم بنام سایت کویر ایران. عکسهای جالبی داشت که چند تای آنها را اینجا میبینید. دولت مثل اینکه بتازگی به فکر گسترش گردشگری در کویرها افتاده، برخی از کاروانسراها را بازسازی کرده و تورهایی هم راه انداخته است.

یکی از چشم اندازهای دشت کویر ایران
a1.jpg

تور کویرنوردی در ایران با دوچرخه برای جهانگردها.
آگهیهای آن در دفترچه های گردشگری خارجی هم یه چشمم خورده است.
Khazeny.jpg

چکاد دماوند در دور دست‚ سربركشيده از فراسوي درياچه نمك قم. شگرف اینکه
دماوند با اینکه چند صد کیلومتر از دریاچه نمک فاصله دارد با اینحال از آنجا پیداست.
a2.jpg

خودروی گردشگرها بر روی بخش خشک دریاچه نمک قم
L1010941.jpg

شناور بودن بر روی آب درياچه نمک قم
38.jpg

/ 0 نظر / 22 بازدید