شهرهای ايران

امروزه بسياری از شهرها (و برخی از روستاهای) ايران تارنما (سايت) خود را دارند. من ميکوشم تا بمرور از اين تارنما پيوندهايی به تارنمای شهرهای گوناگون بدهم.
این فعلا چند تا پیوند به شهرهای:
اصفهان
بندر عباس
تهران
آبادان
مشهد
قشم
سنندج
شیراز
رشت
بابل
بروجرد
سقز
مهاباد
بوکان
تبریز
یزد
سمیرم
بیرجند
پاکدشت
چابکسر
روستای شاهکوه
روستای دوان
15.jpg

/ 0 نظر / 49 بازدید