صاحبقرانيه

 

کاخ صاحبقرانیه تهران

 نمايی از زيرزمين کاخ صاحبقرانيه. صاحب قران به معنی دارای همزمانی است. همزمانی يا مقارنه يکی از مفاهيم ستاره شناسی است و به معنی پیوستن دو ستاره به يک برج است. بیشتر منظور مقارنه کيوان (زحل) و هرمز (مشتری) است و صاحب قران هم یعنی کسی که هنگام زايش او، کيوان و هرمز در مقارنه بوده اند و اين را نشانه پيروزمندی ميدانسته اند. بنابر اين صاحبقران يعنی پيروزمند.

/ 0 نظر / 21 بازدید