روزنويسهای افغانی

حین گشت و گذار در باغسار وب به فهرستی از روزنويسها (وبلاگها)ی فارسی دوستان افغانی برخورد کردم. خواندن اين يادداشتها برای من بسيار جالب بود. اميدوارم که بزودی فارسی زبانان تاجيکستانی هم به اين جريان بپيوندند و به پُرمايگی نوشته های وبی فارسی ياری برسانند.
نام برخی از روزنویسهای افغانی که از راه این پیوند در دسترس میباشند:
بامیان
لحظه ها
غزل امروز
بيگانه
يک برگ
ظاهر تايمن
حيدريگانه
افغانستان
اين چشمه نمی خشکد
ساما
غزل نو
کنکاش
نگهت دستگيرزاده
صراحت روشنی
محمدکاظم کاظمی
دردری
افغانستان امروز

/ 1 نظر / 10 بازدید
mohammad sharif

تشكر فراوان از ان عزيز كه وبلاك هاي بحه هاي افغانستان را معرفي كرده اندز