خنیا

از برابرهای فارسی برای واژه موسيقی میتوان از خنیا و خنياگری نام برد. خنيا از ديد ريشه شناختی بمعنی خوب نوا يا همان نوای خوب است. امروزه با پيوند روزافزون ايرانيان با جوامع فرامرزی آميزشهای فرهنگی گوناگونی پديدار گشته که يکی از آنها در زمينه خنياگريست. برای نمونه ميتوان از گروه ایرانی اوهام نام برد که آهنگهایشان آميزه ای است از خنيای باخترزمین و ایران. آهنگهای این گروه را میتوانید در تارنمای آنها گوش دهيد.

Habib-5.gif

یا نمونه دیگر همکاری دو هنرمند یکی از ایران و دیگری از مکزیک در پدید آوردن گروه اُجالا است.

photo.jpg

/ 0 نظر / 50 بازدید