سبزينه

leaf.gif
در وبگردیهای اخیر به صفحه ای برخوردم که مرا بسیار خوشحال کرد. دیدم کسانی هم هستند که با من همرؤیا باشند. آن صفحه مربوط میشد به شهر آباده.
آباده از شهرهای شمالی استان فارس است که بر بزرگراه اصفهان به شیراز قرار دارد.
آن صفحه مربوط میشود به یک طرح درختکاری.
پارسال یکی از اهالی آباده بنام آقای داهی که ساکن آمریکاست یک دوازدهم از حقوق سالانه بازنشستگی خود در ایران برابر با ۱۲۵دلار را به آموزگاري در هنرستان کشاورزي آباده میدهد تا دو هزار نهال گلداني از گياه «قيچ» برایش فراهم کند. دانش آموزان آن هنرستان هم به نهالها رسیدگی میکنند و ۵۰۰ نهال بدست می آید. آقای داهی با چند تن از آباده ای های باشنده امریکا در این مورد صحبت میکند و آنها هم ۱۶۰۰ دلار به وی برای درختکاری اهدا میکنند.
او هم به ایران رفته و بهمراه دانش آموزان به بیابانهای پیرامون آباده رفته و مشغول درختکاری میشوند. آنها درختهای گز و تاغ و قیچ و غیره میکارند که بومی کویر است و در آنجا پایداری میکند. بسیاری از سامانهای بیابانی ایران سده ها پیش جنگلی بوده ولی به دلیل بریدن درختها برای سوخت و چرای بی رویه بیابانی شده است و با مقداری تلاش میتوان آنها را باز به جنگل تبدیل کرد.
آقای داهی و دانش آموزان تاکنون سه هکتار از بیابان را درختکاری کرده اند و برنامه شان اینست که به کار خود ادامه دهند و بیابانهای بیشتری را سبز و خرم نماید.
وجود درخت باعث تثبیت خاک با ارزش، افزایش باران و اکسیژن، پیدایش زیستگاه برای جانوران و شادی انسانها میشود.

عکس: دانش آموزان آباده ای مشغول کاشت نهال
Pic13-small.jpg

/ 0 نظر / 24 بازدید