آسيب

فَرتور (=عکس):
یک سکوی نفتی ایران در حال سوختن.
آمریکا در سال ۱۹۸۸ به سه تا از سکوهای نفتی ایران تک برد و آنها را نابود کرد. هزینه ساخت هرکدام از این سکوها یک و نیم میلیارد دلار بود. یعنی با همشماری نفتی که مدتها در آنها سوخت، زیانی که به ایران زده شد بالاتر از ۷ میلیارد دلار بود. برای همسنجی باید بیاد بیاوریم که برای نمونه همه زیانی که زمین لرزه چند سال پیش باختر ترکیه برای این کشور داشت پیرامون ۷ میلیارد دلار بود. همان زمین لرزه ای که چندتا شهر ترکیه را نابود کرد و بسیاری از کارخانه های منطقه استانبول را از کار انداخت.
تابستان همان سال حمله به سکوها، آمریکاییها یک هواپیمای مسافربری ایران را آماج گرفتند و ۲۹۰ زن و مرد و بچه را کشتند.
انجمنهای جهانی حقوق بشر و محیط زیست هیچ واکنشی به این رویدادها نشان نداده اند.

fire1.jpg
منبع

/ 0 نظر / 16 بازدید