ایرانشناسی

پنجشنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٢

جزيره فارسی
درست در ميانه راه بوشهر به عربستان سعودی در ميانه آبهای خليج فارس دو جزيره تک افتاده قرار دارد. يکی بنام جزیره فارسی و ديگری بنام جزيره عربی. فارسی مال ایران است و چند برابر بزرگتر از عربی است.جزیره عربی مال عربستان است. در زير کف دريای پیرامون اين جزيره ها پهنه های بزرگ نفتی فريدون و مرجان قرار دارد.
وضعيت مالکيت اين جزيره ها طیقرارداد دوم آبان ۱۳۴۷ میان ایران و عربستان معین شد.

به هنگام جنگ نفتکشها در سال ۱۹۸۷ زايشي که در اصل ميان ايران و آمريکا رخ داد جزيره فارسی پايگاه بزرگ سپاه پاسداران برای عمليات مين گذاری دريايی و قايقهای کاتيوشا دار ايران بود. همان قايقهای کوچکِ خوشْ مانور و مشهور ایرانی که آمريکاييها را با دردسر بزرگی روبرو کردند.
در آن سال آمريکاييها با ناوی بزرگ در نزديکی جزيره فارسی لنگر انداخته بودند. ۲۰۰ سرباز آمريکايی بر روی اين ناو بودند و از شنگ ماهی (دلفين) های آموزش ديده برای پيدا کردن مينهای دريايی ايران بهره ميگرفتند. ۱۳ شنگ ماهی تنها به هنگام آموزشهای سخت که شامل گرسنگی کشيدن ميشد مردند. (منبع).

-----------------------------------------------------------------------

نمایی از جزیره کیش


هتل بسیار بزرگ ۵ ستاره داریوش نیز امروز در کیش گشایش یافت. سازنده این مهمانسرا کار جالبی انجام داده زیرا من نخستین بار است که بکار بردن تندیس یک زن ایران باستان را در تزئین یک ساختمان میبینم. (عکسهای دیگر هتل داریوش).
مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان