ایرانشناسی

پنجشنبه ٧ فروردین ،۱۳۸٢

مرو
از باستانی ترين و برجسته ترین شهرهای ايرانی نژادان در جهان و از کانونهای بزرگ زبان فارسی شهر مَرو در آسيای ميانه بوده است. مرو از کانونهای دانش و فرهنگ در جهان بود. باشندگان بومی فارسی زبان آنجا که با نام مروزی معروف بودند تا روزگاری نه چندان دور اخگر فرهنگ ايرانی را در آن سامان روشن نگاه داشته بودند حتی با همه آفندهای بيشمار از سوی عرب و مغول و ترکمن و جز اينها.
ضربه پایانی و مرگبار به فرهنگ ايرانی آن سامان را روسها زدند. آنها اين شهر را بخشی از جمهوری ترکمنستان قرار دادند و شهر تازه ای بنام ماری در نزديکی مرو ساختند و با کوچاندن اجباری تیره های غیر فارسی به آنجا هویت و چیستی این شهر را عوض کردند. مردم بومی آنجا را با روسها و ترکمنها درآمیختند و به بهانه های گوناگون به ممنوعیت دیدار مردم از ویرانه های مرو دست زدند تا حتی خاطره های تاریخی و فرهنگی مروزی ها که زنده کننده پیوندهایشان با فرهنگ ایرانی بود محو و نابود شود.
مرو هم اکنون بخشی است از کشور نوبنیاد ترکمنستان.
در اينجا ميتوانيد گزارشی از سفر يک خانم ايرانی که بتازگی به مرو رفته را بخوانيد.

بازار شهر تازه ماری
مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان