ایرانشناسی

پنجشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸۱

مردم خوزستان

بومیان نخستین خوزستان مردم خوز بودند که بخشی از ایلامیها را تشکیل میدادند. خوزی ها و ایلامیها در کل، نه سامی بودند و نه آریایی. بنابر این ریشه آنها از عربها و فارسها جدا بود. گواه های مردمشناختی و باستانشناختی بیشتر بر پیوند نژادی آنها با براهویی های بلوچستان و مردم دراویدی جنوب هندوستان تأکید دارد. شهر اصلی خوزی ها شهر شوش بود. پیرامون ۲۸۰۰ سال پیش با ورود آریاییان به پشته ایران و پیرامون، خوزستان از سامانهای برجسته زیست و نشیمن پارسها گشت. پارسیان هخامنشی و سپس ساسانی شهرهای بزرگی در آنجا بنیاد نهادند مانند هرمزشهر (همان اهواز امروزی)، شوشتر، گندی شاپور، اندیمشک، دژپل (دزفول)، رامهرمز، بهمن اردشیر (بهمنشیر) بهبهان و سوسنگرد و جز اینها. مردم بومی خوز نیز زبان خود را نگه داشته و بیشتر در روستاهای باختر خوزستان در کنار فارسها زندگی میکردند. زبان خوزی تا اوایل دروه اسلامی نیز در خوزستان صحبت میشد. با ورود تدریجی قبیله های عرب از بیابانهای عربستان و کویت در سده های پسین این عنصر نیز به مردم خوزستان افزوده شد. خوزیها سرانجام در فارسها و عربها حل شدند. لرها و بویژه بختیاریها هم در سده های اخیر حضور گسترده ای در خوزستان پیدا کرده اند. کمتر از سیصد سال پیش شاخه ای از قبیله بزرگ عرب بنی کعب از جنوب عراق به خوزستان وارد شدند و در آنجا ماندگار شدند. بیشتر عربهای امروزی خوزستان از فرزندان قبیله بنی کعب هستند.
پس از یافته شدن نفت و صنعتی شدن خوزستان شمار فراوانی از مردم دیگر نقاط ایران به این استان کوچیدند و پدید آمدن شهرهایی مانند مسجد سلیمان و بندرهای شاهپور (امام خمینی) و ماهشهر و بزرگ شدن شهرهای اهواز و آبادان و خرمشهر و رامین نتیجه این کوچها بوده است. این روند همچنان بطور گسترده ادامه دارد.
نوشتار علمی و جالبی از دکتر اميرحسين خُنجی درباره پيشينه نشيمن گزيدن عربها در خوزستان نگاشته شده که آنرا ميتوانيد اينجا بخوانید.

نقشی از پارسیان شوش


عکسهای ديگری از استان خوزستان
مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان