ایرانشناسی

پنجشنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸۱

کوهساران

در پهنه ايران زمين کوهستانهای سترگ و باشکوه فراوان است. رشته کوههای ایران در درازنای زمان نقش بارویی برای بازداشتن تازندگان بیگانه را داشته اند. اين پديده های زيبای طبيعت به پرآبي، گونه گونی و خرمی و خوش چهرگی کشور ما افزوده اند. سليقه پيشينيان ما در گزينش نامهای زيبا برای کوه های ما نيز ستودنی است. نامهايی افسانه ای مانند دماوند، سهند، سبلان، دنا ، زرین کوه، الوند، تفتان، آبیدر، سیاه لیز، گردونکوه، بینالود، سیاه کمان، پارِچ (که آن را بگونه عربی شده جبال بارز میشناسانند)، توچال، مهرچال، شاه البرز، آزادکوه و جز اینها.
برای آشنایی بیشتر با کوهساران ایران زمین میتوانید از تارنمای دانشنامه کوه های ایران بازدید کنید.

عکس: گذرگاه شابیل به پناهگاه شمال خاوری، پهلوی شمالی سبلان
مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان