ایرانشناسی

چهارشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸۱

دومين ديوار بزرگ جهان
شاهنشاهان ايران باستان برای جلوگيری از ترکتازيهای تيره های زردپوست آسيای ميانه که همواره به کشتار و خونريزی در مرزهای خاور ايران سرگرم بودند ديواری سترگ در سامان گرگان برپا داشتند که پس از ديوار چين دومين ديوار بزرگ گيتی ميباشد. جالب اينجاست که خود ديوار چين نيز برای جلوگيری از ددمنشيهای همان تيره های آسيای ميانه ساخته شد.
ديوار بزرگ گرگان که در زمان مهرداد دوم اشکانی یعنی همزمان با دیوار چین ساخته شد و تاكنون ۲۰۰ كيلومتر آن شناسايي شده، از کرانه های دريای خزر آغاز شده و پس از گذر از فراسوی شهر گنبد کاووس در کوههای پيش کمر در جنگل گلستان پايان می يابد. ستبری اين ديوار میان ۶ تا ۱۰ متر بوده و ۵۰ دژ دیدبانی در درازای آن ساخته شده بود. بلندای آن هم بیش از ۶ متر بوده است. یکی از نامهای این دیوار سد فیروز است. این دیوار در زمان ساسانیان بازسازی گشت. حمدالله مستوفي در نزهه القلوب آن را اثر فيروز ساساني مي داند.

عکس: بازمانده مسیر دیوار سترگ گرگان

منبع انگليسی
منبع فارسی
مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان