ایرانشناسی

سه‌شنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸۱

شهستان پهلوی
آيا ميدانستيد که اين برج ميلاد که هم اکنون در کنار بزرگراه شهيد همت تهران در دست ساخت است و چهارمين برج بلند جهان خواهد بود تنها يک بخش از پيرنگ (طرح) اصلی آن محدوده از تهران است؟ اين برج در اصل در زمان پيش از انقلاب طراحی شده بود و بخشی بود از يک پيرنگ بسيار بزرگ شهرسازی بنام شهستان پهلوی. شهستان پهلوی شامل فضاهای اداری مسکونی و تفریحی بسیار میشد و شهری بود درون شهر دیگر. میدانی بزرگتر از میدان نقش جهان اصفهان بوستانهای دل انگیز گنجینه ها فرهنگسراها و کتابخانه های پرشماری که در این پیرنگ گنجانده شده بود آنرا تبدیل یکی از پهناورترین فضاهای شهری جهان میکرد. زيررو (مترو) تهران شهستان را مستقيم به فرودگاه بزرگ تهران (امام خمينی کنونی که سالهاست در دست ساخت است) میپيوست. اينها همه در حالی که مردم روستاهای پيرامون تهران هنوز با سطل از چاه آب ميکشيدند و برق نداشتند.
پس از ۲۳ سال که از انقلاب ميگذرد سرانجام تنها برج آن پيرنگ رو به اتمام است و آن هم با کاهشهای بزرگ در اندازه و هيبت پيرنگ اصلی.
برای خواندن درباره شهستان پهلوی به انگلیسی اينجا را بفشاريد.


مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان