ایرانشناسی

سه‌شنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸۱

چیرگی فناوری بر خفقان
در گزارشی تازه از بی بی سی ميخوانيم که باخترزمينی ها از آزاد و در دسترس بودن اينترنت در ايران در شگفتند و اينکه شمار گروه های برخط (آن لاين) ايرانی در وب با شتاب فراوان رو به افزايش است. (بی بی سی شمار کسانی را که هم اکنون در ایران به شبکه جهانی دسترسی دارند پیرامون ۲ ملیون برآورد میکند). اين گزارش همچنين از اینترنتی شدن شمار رو به افزایشی از روزنامه های اصلاح گرای تعطيل شده در ايران خبر ميدهد و آنرا راهی برای دور زدن سد خفقان در ايران مينامد. بر پايه اين خبر پيرامون ۱۰ روزنامه نگار ايرانی هم اکنون در پشت ميله های زندان اسلامگراهای تندرو بسر ميبرند.
گزارش بی بی سی
مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان