ایرانشناسی

چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸۱

هنر ايستگاهی
شرکت مترو تهران و حومه کوشيده است تا هر کدام از ايستگاههای مترو تهران را با آفرينشهای هنری گوناگون آذين دهد. اين کار باعث شده تا متروی تهران برخلاف ایستگاههای مترو باخترزمین که بیشترشان خشک و يکنواخت اند، مترویی متنوع و نسبتآ زیبا از آب در آید. اينگونه کوششها ميتواند کمی از بي روحيه گی بيشتر مردم ايران که محيطی خشک و مرده از بالا بر آنها تحميل شده بکاهد.

ایستگاه مولوی


ایستگاه شوش
مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان