ایرانشناسی

دوشنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸۱

مراغه
از شهرهاي اصيل و كهن ايراني شهر مراغه است. نام مراغه در اصل مراوا و ماداوا بوده كه جايگاه مادها معني ميدهد. مراغه تاريخ پر افت و خيزي داشته است و از شهرهاي مهم شمال باختري ايران بشمار ميرود. آثار باستاني مراغه بسيار است كه رصدخانه خواجه نصير توسي از مهمترين آنهاست.
نگاره: مهرابه مراغه. مهرابه ها نيايشگاههاي مهرپرستان بودند. مهرپرستي، ديني ايراني بوده كه پرستش خورشيد از اجزاي اصلي آن بشمار ميرفته است. اين دين از ايران به اروپاي باختري هم رخنه كرده بود.


فرآوردن كشمش در روستاهاي مراغه
مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان