ایرانشناسی

یکشنبه ٦ بهمن ،۱۳۸۱

فرهنگ و هنر
واژه فرهنگ از دو پاره فر و هنگ ساخته شده که فر یا فرا در آن معنای بر و بالا را میدهد و هنگ از ریشه آهیختن به معنای کشیدن است. بنابراین فرهنگ یعنی خود را برکشیدن. بالا کشیدن خود از سطح پایین و حیوانی. هرچه انسانی از سطوح حیوانی و اولیه فاصله گیرد و بالاتر رود بافرهنگتر نامیده میشود.
ما در زبان فارسی میانه (پهلوي) فعل frahixtan (فرهيختن) به معناي آموختن را داريم كه بن مضارع آن هم frahanj (فرهنج) است. بنابر این در زبان فاسی میانه فرهنجم یعنی می آموزم. واژه فرهيخته هم به معني آموخته از همين فعل در فارسي امروزي باقي مانده. در پهلوي frahang كه حالت اسمي آن فعل است معناي آموزش و دانش را ميداده. فرهنگ فارسي امروزي هم همان واژه است. پيشوند fra ي پهلوي به فعلهاي زيادي ميچسبيده و فرمودن، فرسودن، فراخور و غيره از همين وندش پديد آمده اند. از فعل آهيختن در فارسي نو تنها اصطلاح شمشير آهيخته (=از غلاف بيرون كشيده) بجا مانده.

هنر که همانا پدیدآوردن هماهنگی و زیبایی آفرینی است از پایه های فرهنگ است. هنر چهره های گوناگون دارد.
چهره زبانی و واژگانی آن را ادب مينامند. از گونه های ديگر هنر ميتوان از هنر کالبدينه (تجسمی)، هنر نمايشی و هنر خُنيا (موسيقی) را نام برد.
آشنایی با نمودهای هنر سرزمین نیاکانی میتواند برای هر کس دلپذير و آموزنده باشد.
در اينجا کوشيده ام تا پيوندهايی به نمودهای گوناگون هنر ايران و برخی از زيربخشهای آنها فراهم کنم:

هنر زبانی: ادب.
هنر کالبدينه: مهرازی (معماری)، نگارگری، تنديسگری، صنایع دستی، عکاسی، باغسازی، خانه آرایی، خوشنويسي، کاريکاتور، شیشه گری ...
هنر نمايشی: رقص، تئاتر (تعزیه)، سينما، باله، جامه آرایی، پویانمایی، هنر رایانه ای
هنر خنياگري
مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان