ایرانشناسی

جمعه ٤ بهمن ،۱۳۸۱

خوش آوايی
در کتاب زیباشناسی سخن پارسی، بدیع. نوشته میر جلال الدین کزازی صفحه ۲۹-۳۰ میخوانیم:
در زبان شکّرين و دلاويز پارسی، واژه ای را نميتوان يافت که به گونه ای آشکار و برجسته به رمندگی و ناسازواری در آواها دچار باشد. زيرا واژه های پارسی دری واژه هايی اند نيکْ سوده و ساده. واژه های درشت و گران و ناهموار در درازنای روزگاران فروسوده اند؛ آنچنانکه سرانجام درشتيهايشان به نرمی و گرانيهايشان به همواری ديگرگون گشته است. بسياری از واژه ها، آنگاه که از پارسی باستان و اوستايی و پهلوی به پارسی دری رسيده اند، به فرجام و فرازنای سودگی و سادگی خود راه برده اند. نمونه را، واژه ای درشت و ناهموار چون خْوَرِنَه در اوستايی، در پارسی باستان فَرْنَه، در پهلوی خوَّره و خُرَّه شده است و سرانجام در پارسی، در ريختهای فَرَّه، فرّه، فرّ و فر به کار رفته است. چنين واژه ای به پايان سادگی و سودگی خويش بازرسيده است. يا واژه ای سخت گران چون خْوَرِنَنْگوهَنْت در اوستايی، در ريختِ نرم و نغز و دلنواز فرّخ در پارسی کاربرد يافته است. ...
مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان