ایرانشناسی

یکشنبه ٢٩ دی ،۱۳۸۱

سواران آزاده
مهرچامه ای (غزلی) از ابونواس اهوازي، چامه سرای ايرانی نژاد عربی گوی:

برگردان از عربی:
بينوا دلدادگان، سرگشته هر برزن
و منِ باده در ساغر، سرگشته از پی ياران
سيه پرده شب که فروافتاد
ياران زمزم خوان من بدرآمدند
سخنان وقارآميز و زمزمه پنهانشان، رازی بود
که تنها خود از آن آگاه بودند.
با ايشان نشستم و آموختم بزم نشينی را
که ايرانيان درباده نگه دارند اندازه را
سواران آزاده، گرانپايه ترين دوستانند.

پانويس: سواران يا اسواران، ايرانيان اصيل ساسانی بودند که مأمور پاسداری از مرزهای ايران بويژه در سرزمينهای عرب نشين بودند. عربها در زبان خود به آنها آزاده ميگفتند.

ابونواس که در دوره عباسیان میزيست (سده ۸ زایشی) از پايه هاي ادبيات عرب بشمار می آيد.
مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان