ایرانشناسی

دوشنبه ٢ دی ،۱۳۸۱

شب يلدا

شب يلدا يا شب چله نخستين شب زمستان و درازترين شب سال است و فردای آن با دميدن خورشيد، روزها بلندتر شده و تابش آفتاب افزونی مييابد. اين بود که ايرانيان باستان اين شب را شب زايش مهر (خورشيد) ناميدند و برای آن جشن بزرگی برپا ميکردند. مردم باور داشتند که در اين روز برفراز کوهی بنام کوه فیروزی ستاره ای میدمد که نشانه آمدن رهایی بخش آدمیان است. موبد بزرگ به این مناسبت دعایی میخوانده که بخشی از آن هنوز در گفتار بهمن یَشت اَوستا بجا مانده است و این گونه است:
شبی که سرورم زاید
نشانه ای از ملک آید
ستاره از آسمان بارد
همانگونه که رهبرم درآید
ستاره اش نشانه ای نماید

آیین مهر و مهرپرستی ایرانی در میان لشکریان روم گسترش بسیار یافت و بازمانده های مهرابه های آنان تا حتی انگلستان پیدا شده است. ظاهرآ پس از مسیحی شدن رومیان، سیصد سال پس از زایش مسیح، کلیسا جشن زادروز مهر را به عنوان زادروز عیسی پذیرفت، زیرا هنگام زایش وی دقیقآ معلوم نبود. ازینروست که تا امروز بابانوئل با جامه و کلاه موبدان ظاهر میشود و درخت و سرو و ستاره بالای آن هم یادگار مهری هاست. جالب توجه است كه حتى پختن نان شيرين به شكل موجودات زنده كه در ميان ايرانيان و روس‌ها مرسوم بوده، جزء مراسم معتبر جشن تولد مسيح شد.
خود واژه یلدا واژه ای سُریانی و به معنای زایش است. ابوریحان بیرونی هم آن را در کتابهایش به شب زادن ترجمه کرده است.

مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان