ایرانشناسی

پنجشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸۱

چامه هايی از شرف
نمونه هايی از چامه های دکتر شرف الدين خراسانی (شرف) که از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۸ در اروپا و ايران سروده شده:

گریزگاه

اشک يخبسته در نگاه
درد دربسته بر اميد
روح پوسيده در سياه
فکر فرسوده در سپيد!

فجر آکنده از دروغ
فسق آلوده با فريب
شهر خاموش و بی فروغ
مرد بي خانه و غريب!

باغ بيگانه با بهار
رنگ ساييده از جمال
سُکر، چيزی نه جز دَوار
صحو چيزی نه جز ملال!

آه اين خانه پر تهی است
مرد چون وارهد ز بيم؟
شادمانی ز ابلهی است
زخم زارست و پر ز ريم!

عشق؟ شايد دهد نجات
اوست، او آخرين طبيب
درد! ای درد من دوات
اوست، او گر شود نصيب!

چشم آکنده از سرشک
باز ميخوانم این سرود:
عشق، ای واپسين پزشک
شاد زی، شاد زی، درود!

آن دو

در شبی سپيد روی سبزه ها
بر فراز پل، در کنار آب
اختران ملول، اردکان خموش
بيشه بی خروش، مرغکان بخواب ...

آن دو تن غريب، در کنار هم
مست عشق ناب، غرق در خيال
دل پر آرزو، جان پر از اميد
بيخبر ز درد، فارغ از ملال ...

شب پر از سکوت، غير اُردکان
گفت و گويشان کس نمی شنيد
گونه های وی از نسيم باغ
چون دو شمع سرخ، شعله ميکشيد ...

وی ز چشم او شعرها شنيد
او به گوش او رازها نهفت
هيچکس نبود تا که بشنود
وی ازو چه خواست او به وی چه گفت!؟
مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان