ایرانشناسی

یکشنبه ۳ آذر ،۱۳۸۱

نقش‌ زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ در خاور و باختر

پس‌ از گسترش‌ اسلام‌ در ايران‌، فرارود كانون‌ اصلي‌ زبان‌ و فرهنگ‌ و ادبيات‌ ايران‌ و زادگاه‌ چامه فارسي‌ شد. ازینروست‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ در جنوب‌ اتحاد شوروي‌ پیشین در همه‌ جا آثار و بناهاي‌ فراواني‌ از تمدن‌ ايراني‌ به‌ يادگار مانده‌ است‌ . بخش‌ اعظم‌ مطالعات‌ شرقي‌ و اسلامي‌ در اين‌ كشورها را ايران‌ و فرهنگ‌ ايراني‌ تشكيل‌ مي‌دهد.
فارسي‌، پرمایه ترين‌ زبان‌ از لحاظ‌ ادبيات‌ اخلاقي‌ و ديني‌ در ميان‌ مردم‌ كشورهاي‌ آسياي‌ میانه، افغانستان‌ ، پاكستان‌، هند و تركيه فعلي‌ است‌. همچنين‌ براي‌ مردم‌ كشورهايي‌ چون‌ پاكستان‌ ، زبان‌ فارسي‌ ابزاری برجسته است.
در برخي‌ از كشورها از راه‌ اسلام‌، واژه‌هاي‌ فارسي‌ گوناگونی‌ وارد زبانهای کشورها ‌شده‌ است‌ مانند زبان بوسنيايي. نخبگان‌ اين‌ سرزمين‌ كه‌ به‌ صوفیگری‌ و چامه سرایی گرايش‌ داشتند، همراه‌ با اين‌ زبان‌ ،فرهنگ‌ ادبي‌ خاور‌ به‌ ويژه‌ مهرچامه (غزل)‌، چارینه (رباعي‌) و مثنوي‌ فارسي‌ را وارد ادبيات‌ بوسني‌ كردند.
يك‌ زبانزد بوسنيايي‌ كه‌ نشاندهنده‌ رخنه زبان‌ فارسي‌ و فرهنگ‌ اسلامي‌ در اين‌ كشور و ميزان‌ علاقه‌ مردم‌ به‌ آن‌ است‌ مي‌گويد :«زبان‌ ساكنان‌ بهشت‌ عربي‌ است‌ اما اگر بخواهي‌ به‌ بهشت‌ برسي‌ بايد زبان‌ فارسي‌ بداني‌ » ! اين‌ زبانزد به‌ خاطر اين‌ است‌ كه‌ بهترين‌ آثار دانشهای‌ اسلامي‌ به‌ زبان‌ فارسي‌ چاپ‌ شده‌ است‌ .
ادامه نوشتار را در اينجا بخوانيد.
مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان