ایرانشناسی

جمعه ۱ آذر ،۱۳۸۱

روزنويسهای افغانی
حین گشت و گذار در باغسار وب به فهرستی از روزنويسها (وبلاگها)ی فارسی دوستان افغانی برخورد کردم. خواندن اين يادداشتها برای من بسيار جالب بود. اميدوارم که بزودی فارسی زبانان تاجيکستانی هم به اين جريان بپيوندند و به پُرمايگی نوشته های وبی فارسی ياری برسانند.
نام برخی از روزنویسهای افغانی که از راه این پیوند در دسترس میباشند:
بامیان
لحظه ها
غزل امروز
بيگانه
يک برگ
ظاهر تايمن
حيدريگانه
افغانستان
اين چشمه نمی خشکد
ساما
غزل نو
کنکاش
نگهت دستگيرزاده
صراحت روشنی
محمدکاظم کاظمی
دردری
افغانستان امروز
مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان