ایرانشناسی

چهارشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸۱

ميهن
چکامه ای به نام عشق وطن سروده ميرزاده عشقی سراينده شهيد دوران انقلاب مشروطه:

خاکم به سر، ز غصه به سر خاک اگر کنم
خاک وطن که رفت‌، چه خاکی به سر کنم؟
آوخ کلاه نيست وطن تا که از سرم
برداشتند، فکر کلاهی دگر کنم
مرد آن بود که اين کلهش بر سر است و من
نامردم ار به بی کله آنی به سر کنم
من آن نيم که يکسره تدبير مملکت
تسليم هرزه گرد قضا و قدر کنم
زير و زبر اگر نکنی خاک خصم ما
ای چرخ! زير و روی تو زير و زبر کنم

مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان