ایرانشناسی

چهارشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٢

پارسی کشميری

امروز از يك جاي نابيوسيده نسكي (كتابي) كهن به دستم رسيد چاپ كشمير.

نام اين نسك «كلام صادق» است كه گزيده اي است از چامه هاي يكي از پارسي گويان سده ۱۷ كشمير به نام شاه صادق قلندر. اين نسك از سوي «محكمه تحقيق و اشاعت حكومت جمون و كشمير» در سرينگر (سرينگار) در سال ۱۹۶۰ ترسايي چاپ و پخش گشته است.

چاپ اين كتاب از روي يك دستنويس بيهمتا به خط شكسته موجود در كتابخانه آن محكمه انجام پذيرفته است. شاه صادق قلندر شخصي صوفي منش بود و خواجه محمد اعظم ددمری در کتاب تاریخ خود او را حافظ صادق مجذوب ناميده است. سالمه مرگ او سال ۱۱۰۰ هجري ماهي بود.

در اينجا يكي از چامه هاي او را كه در قالب سه گانه سروده شده مي آورم. چامه هاي او در همه جا از استواري و آهنگيني بايسته برخوردار نيستند اما براي آشنايي با سبك برخي از پارسي سرايان كشميري خواندن آن تهي از سود نيست.

 

جيب و جگر دريده شد، دست نسوده دامنت

دامن دل بريده شد، نيست خيال با منت

 

دامن تست و دست من، دست منست و دامنت

 

مهر و وفا نديده ام، جور و جفات ديده ام

محنت و غم كشيده ام، درد و الم كشيده ام

 

دامن تست و دست من، دست منست و دامنت

 

رشته من بريده اي، يار دگر گزيده اي

بنده نو خريده اي، عيب مرا چه فايْده اي

 

دامن تست و دست من، دست منست و دامنت

 

مه رخ خود نموده اي، صبر و دلم ربوده اي

حرف كسي شنوده اي،‌ باب ستم گشوده اي

 

دامن تست و دست من، دست منست و دامنت

 

دست به تو نميرسد، موي شدست اين جسد

در طلبت ز محنت وگر؟ طعنه زنند نيك و بد

 

دامن تست و دست من، دست منست و دامنت

 

صبر و قرار برده اي، جان و دلم فسرده اي

خون جگر بخورده اي، تن به بلا سپرده اي

 

دامن تست و دست من، دست منست و دامنت

 

شب همه شب نخفته ام، روز نه راز گفته ام

از همه اش نهفته ام، دُرّ عجيب سفته ام

 

دامن تست و دست من، دست منست و دامنت

 

من ز دست تو صنم، دست به دست ميزنم

موي ز سر همي كنم، بار نهي به گردنم

 

دامن تست و دست من، دست منست و دامنت

 

خون جگر به جوش شد، عقل و دلم ز هوش شد

ناطقه ام خموش شد،‌ سامعه ام ز گوش شد

 

دامن تست و دست من، دست منست و دامنت

 

با همه راز گفته اي، اين همه خود نهفته اي

با دگران شگفته اي، هيچ به من نگفته اي

 

دامن تست و دست من، دست منست و دامنت

 

دم نزديم يك نفس، خام بماند همه هوس

هيچ نمانده دست رس، كاه شديم همچو خس

 

دامن تست و دست من، دست منست و دامنت

 

ز اول شب تا به روز، چيست به دل، غير سوز

ميكشيم روز روز، نيست قرارت هنوز

 

دامن تست و دست من، دست منست و دامنت

 

من به كجا، وطن كجا، روح كجا و تن كجا

سبزه كجا، چمن كجا، مُل به كجا دمن كجا

 

دامن تست و دست من، دست منست و دامنت

 

لحظه به لحظه دم به دم، آتش دل فروزيم

وز غم خويش سوزيم، اينست نصيب و روزيم

 

دامن تست و دست من، دست منست و دامنت

 

نمايی از کشمير، منطقه گُلمرگ

گلمرگ كشمير

 

ترجمه اردوی کتاب واقعات کشمير از خواجه محمد اعظم دِدمَری که اصل آن به فارسی است:

 

واقعات كشمير از ديدمري

 

مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان