ایرانشناسی

شنبه ۸ آذر ،۱۳۸٢

کاندوم و سنت

همبود (جامعه) سنتی ايران هم دارد يک به يک گير و بندهای سنت و درجازدن را از پای خود ميگشايد ولی با روندی بسيار کُند.

اکنون در بيشتر کشورهای پيشرفته جهان با پُرسمانهای جنسی، منطقی و خردمندانه برخورد ميشود و به خاطر رودربايستی های بچه گانه يا سنتهای غيرمنطقی، بهداشت تن و روان مردم را به خطر نمی اندازند. برای نمونه، در دسترس بودن کاندوم در بيشتر فروشگاه های کشورهای پيشرفته تاکنون از گسترش بيماری ايدز در آن کشورها تا اندازه زيادی جلوگيری کرده است. اما برای نمونه در افريقا که دين زدگان و دينسالاران مسيحی و مسلمان آن قاره پيروان خود را از کاربرد کاندوم منع ميکنند شاهد بيماری و مرگ مليونها انسان هستيم.

در ايران هم که ما بر پايه سنت ملی و ديرينه هميشه پس از گرفتاری در چنبره دشواريها و بدبختيها به ياد چاره می افتيم بتازگی پرسمانهای جنسی و معضلات پيوسته به آن بيشتر مطرح شده است.

در ۱۶ سال اخير به شمار دچارشدگان به ايدز در ايران پيوسته افزوده شده و شمار آنها اکنون (سال ۱۳۸۲) به بيست هزار تن رسيده است. از اين شمار ٪۹۵.۵ آن مرد هستند و بيشترشان ميان ۳۰ تا ۳۹ سال سن دارند. دوسوم اين دچار شدگان را معتادان تزريقی تشکيل ميدهند.

با اينکه ۲۰،۰۰۰ تن در سنجش با جمعيت ۷۱ ميليونی ايران و نسبت به آمار بسياری از کشورهای ديگر رقم کوچکی ا‌ست اما اگر در فراهم سازی سرنگ و کاندوم بهداشتی در ايران کوشش بيشتری شده بود اين شمار از اين کمتر ميبود.

بتازگی فروشگاه فروش کاندوم در تهران به نام فروشگاه نشاط  يک تارنما بر روی اينترنت درست کرده و از راه آن به فروش برخط (آنلاين) کاندوم مبپردازد. با اينکه اين گام خوبی برای بهداشت همبود است اما هنوز در ايران به اين فروشگاه اجازه تبليغات و پخش آگهی از راه رسانه های ديگر مانند صداوسيما يا راديو را نميدهند. همين اجازه ندادنهای بيمورد جان چه تعداد از جوانان ما را در خطر می اندازد خدا ميداند. اما خُب درآمدن از پوسته سنت و بيخردی زمان ميخواهد و مهم تلاش و روند رو به جلو است که خوشبختانه اين روند در ايران وجود دارد ولی بدبختانه روندی بسيار کند است.

نما: کارخانه کاندوم سازی در ايران:

كارخانه كاندوم در ايران

نما: آموزش کاربرد کاندوم در استان سيستان و بلوچستان:

آموزش بكارگيري كاندوم در ايران

برخی از آگاهی ها برگرفته از نوشتاری در تارنمای تهران اَوِنيو

مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان