ایرانشناسی

پنجشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٢

ترکمن صحرا

سامانی که امروزه با نام ترکمن صحرا ناميده ميشود در روزگاران باستان دَهستان نام داشت. قوم دَه يا داه يکی از تيره های ايرانی نژاد بودند و به زبانی نزديک به زبان فارسی ميانه سخن ميگفتند. پارت ها که سده های طولانی بر ايران فرمانروايی کردند به خاندانی به نام پرنی که زيرمجموعه ای از قوم داه بود تعلق داشتند. مردم امروزی دشت ترکمن در استان گلستان آميزه ای هستند از بوميان داه و ترکمن تبارهای آمده از آسيای ميانه. زبان ترکمنی يکی از زبانهای ترک تبار است. بزرگترين شهر ترکمن نشين ايران گنبد کاووس است که البته در شهر گنبد مردمانی از فارسهای بومی، آذربايجانيها و کوچيدگانی از ديگر جايها هم نشيمن دارند. طی سده اخير کوچيدگان زيادی نيز از زابل به خاطر خشکساليهای پی در پی و در جستجوی کار در بخش کشت و فراوری پنبه به دشت ترکمن کوچيده اند و در آنجا زندگی ميکنند. از جاذبه های ديدنی منطقه، مسابقات اسب سواری در پيست بزرگ گنبد کاووس است. به ياد دارم که يکبار که برای ديدن آن مسابقات به آنجا رفته بودم کميته مأمورينی با جامه شخصی بکار گماشته بود تا در ميان مردم بگردند و هرکس را که بر روی اسبها شرط بندی ميکرد بگيرند!

دختر ترکمن

دختر تركمن

بايد دانست که يکی از بزرگترين سرايندگان و سخنوران زبان ترکمن، ايرانی و زاده يکی از روستاهای گنبد کاووس بوده است. نام او مختومقلی فراغی است که در سال ۱۱۵۳ کوچی ماهی (قمری) (۲۶۵ سال پيش) در روستای حاجی قوشان گنبد کاووس پا بدين جهان نهاد. وی بعدها سفرهای زيادی به خارج از ايران کرد از جمله به بخارا و خيوه و افغانستان و هندوستان. ديوان سروده های زيبای او به فارسی و انگليسی و چند زبان ديگر نيز برگردانده شده است. آرامگاه او در روستای آق تقای شهر مراوه تپه در استان گلستان جای دارد.


مختومقلي فراغي

ترکمن صحرا

تركمن صحرا

عکسها برگرفته از اولين پايگاه اطلاع رسانی دانشجويان و دانش آموختگان ترکمن ايران

مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان