ایرانشناسی

پنجشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٢

نگاره ها

يک چند نگاره قديمی از گوشه و کنار ايران:

بندر بوشهر در سده ۱۹ زايشی

بوشهر

 

اصفهان، کاخ هشت بهشت

هشت بهشت

 

باغ پادشاهی شاه عباس بزرگ در ساری مازندران

ساري

 

جايی به نام کُتَل پيرزن در مسير راه کهن کاروان رو ميان شيراز و کازرون

كازرون كتل پيرزن

 

گرمابه خسرو آقا در اصفهان

اصفهان گرمابه خسرو آقا

مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان