ایرانشناسی

دوشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٢

گوردخمه

گورْدَخمه های همانگونه که از نامشان پيداست دخمه هايی هستند که برای خاکسپاری مردگان درست ميشده. گوردخمه های زيادی از دورانهای باستانی در سراسر ايران يافته شده است. از زيباترين و مفصل ترين گوردخمه های ايران گوردخمه دايه و دختر در ممسنی فارس است. به تازگی هم در آب اسک هراز در پای کوه دماوند دوازده گوردخمه يافته شده است. يکی از استانهايی که کوهسارانش گوردخمه های زيادی را در دل خود جای داده است استان کرمانشاه است. زمان ساخت اين دخمه ها را در باختر کشور دوره هخامنشی گمان ميزنند.

يکی از کوه های پيرامون کرمانشاه

ايران كرمانشاه

گوردخمه های سکاوند در استان کرمانشاه

گوردخمه هاي اسحاق وند كرمانشاه

نماها برگرفته از تارنمای اداره کل ميراث فرهنگی کرمانشاه

مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان