ایرانشناسی

دوشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٢

نيروی دريايی ايران

نيروي دريايي ايران

ايران در روزگار باستان دارای نيروی دريايی بسيار نيرومندی بوده است و توان شگفت انگيز بسيج کشتيها از سوی شاهنشاهان ايران در جنگهای باستان زبانزد همه تاريخ نگاران است.

در روزگار پسين هم نادرشاه افشار را ميتوان پايه گذار نيروی دريايی تازه ايران دانست. توان دريايی ايران در دوران پهلوی بسيار گسترش يافت و امروزه نيز نيروی دريايی ما از توان کمی برخوردار نيست. در دوره جديد کارشناسان ايرانی به رده های بالايی از خودبسندگی در توليد ابزار ناو دست يافته اند. ايران از اندک کشورهايی است که نيروی دريايی آن از هواناو (هاورکرافت) برخوردار است.

عکسی که در زير ميبينيد در سال ۱۹۷۶ گرفته شده است. در باره نيروی در يايی ايران در دوران پهلوی ميتوانيد به اين تارنما رجوع کنيد:

نيروی دريايی شاهنشاهی ايران

 

نيروي دريايي شاهنشاهي

برای ديدن عکسهای ديگری از گذشته ايران ميتوانيد به اين تارنمای من به نام «عکسهای خاطره انگيز ايران» نگاهی بيندازيد.

مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان