ایرانشناسی

چهارشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٢

فريب

داشتم يکی از آهنگهای ستار را در ايرانين دات کام گوش ميکردم که متن آهنگش خيلی به دلم چسبيد. گفتم شما دوستان را هم در حال خودم سهيم کنم. يکمقدار گشتم ولی يادم نيفتاد چامه اين آهنگ از چه کسی است. آهنگی که ستار روی اين سروده خوانده (به نام فريب) را ميتوانيد در اينجا گوش دهيد (آهنگ يکی مانده به آخر).

اين هم از خود چامه:

عاشق نشدي زاهد، ديوانه چه ميداني
در شعله نرقصيدي، پروانه چه ميدانی

پروانه چه ميدانی؟

پروانه چه ميدانی؟

من مست می ِعشقم، بس توبه که بشکستم

راهم مزن ای عابد، ميخانه چه ميدانی

لبريز مي غمها، شد ساغر جان من
خنديدي و بگذشتي، پيمانه چه ميداني
يك سلسله ديوانه، افسون نگاه او
اي غافل از آن جادو، افسانه چه ميداني
تا چند فريب خلق، با نام مسلماني
سر بر سر سجاده، مي خوردن پنهانی

می خوردن پنهانی

عاشق شو و مستي كن، ترك همه هستي كن
اي بت نپرستيده، بتخانه چه مي داني
تو سنگ سيه بوسي، من چشم سياهي را
مقصود يكي باشد، بيگانه چه ميدانی؟

تا چند فريب خلق، با نام مسلماني
سر بر سر سجاده، مي خوردن پنهانی

می خوردن پنهانی


روزي كه فرو ريزيم بنياد تعصب را
ديگر نه تو مي ماني، نه ظلم و پريشانی

نه ظلم و پريشانی

 

مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان