ایرانشناسی

سه‌شنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٢

فارسی را در زبانهای ديگر درست بناميم

بنده سالهاست كه در كشور هلند زندگي ميكنم و يکی از مسائلی که توجهم را بخود جلب کرده مسئله ناميدن زبان مادری ما يعنی زبان فارسی در اين جا است. برخي از هلنديها زبان ما را با نام درست هلندي آن يعني پرزيس ميشناسند و برخي ديگر كه با ايرانيان تازه وارد تماس داشته اند به زبان ما فارسي (به تلفظ خودشان فاقسي) ميگويند و خيلي ها نميدانند كه اين هردو يك زبان است. آنها كه فاقسي را ميشناسند فكر ميكنند كه اين زبان از ديد پيشينه و اهميت چيزي بايد باشد در سطح زبانهاي قبائل آمازون زيرا هيچ تداعي فرهنگي و تاريخي با نام فارسي (فاقسي) در ذهن ايشان شكل نميگيرد. اما آنها كه با نام درست ما در زبانشان يعني پرزيس آشنا هستند احترام ويژه اي براي آن قائلند زيرا آن نام در زمينه هاي فرهنگي و تاريخي گوناگون برايشان تداعي دارد. يك اسپانيايي كه به هلند مي آيد درك آن را دارد كه در اينجا نبايد زبان خودش را اسپانيول معرفي كند بلكه اسپانس (واژه هلندي براي زبان اسپانيايي) اما شوربختانه بسياري از ما ايرانيان از اين درجه از منطق بي بهره هستيم و با بكار بردن واژه اي فارسي در زبان بيگانه با دست خود به زيان فرهنگ خود عمل ميكنيم. درباره اين پرسمان و کاربرد نادرست واژه فارسی (که نام فارسی برای زبانمان است) در زبان های بيگانه استادان بزرگ زبان فارسی در دانشگاه های خارجی نوشتارهای زيادی نوشته اند تا انديشه ايرانيان در اين زمينه روشن گردد. يکی از بهترين نوشتارها در اين باره از کامران تلطف استاد مطالعات خاور نزديک در دانشگاه آريزونا در توسان امريکاست که آن را در اينجا ميتوانيد بخوانيد.

مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان