ایرانشناسی

دوشنبه ٢٠ امرداد ،۱۳۸٢

شيز

در زمان ساسانيان ايرانيان سه آتشگاه بزرگ و برجسته داشتند. نام آتشهايی كه در اين آتشگاه ها نگهداری ميشد يكی بُرزين مهر به معنای آتش عشق والا و ويژه برزيگران بود كه در نزديكی نيشابور خراسان جای داشت. ديگری فَربغ بود به معنای آتش فرّ ايزدی كه در كاريان فارس و ويژه موبدان و بلندپايگان بود و سومی گُشَسب كه در تكاب آذربايجان قرار داشت. آتشگاه آذرگشسب ويژه ارتشيان بود و در شهر و محلی بنام شيز يا گَنجَك بر روي كوه اَسنَوند قرار داشت. آذرگشسب به معنای آتش اسب نر است كه برپايه افسانه های ايرانی سبب ناميدن آن اين بوده كه كيخسرو بهنگام گشودن بهمن دژ در نيمروز با تيرگی شبانه كه ديوان با جادوی خود پديد آوردند روبرو شد. آنگاه آتشی بر يال اسب وی فرود آمد و جهان را ديگر باره روشن كرد و كيخسرو پس از پيروزی و گشودن بهمن دژ، به پاس اين ياوری اهورايي، آتش فرودآمده را در آنجا بنشاند و آن آتش و جايگاه به نام آتش اسب نر (گشسب يا گشنسب) نامور گشت.

اين محل را هم اكنون با نام بی مسمای تخت سليمان مينامند. كاوشگاه باستانی شيز بتازگی از سوی يونسكو بعنوان ميراث جهانی شناخته شد و طرحهای بزرگی برای بازسازی و كاوش در آن در دست تهيه است.

تارنمای تخت سليمان

دورنمای شيز

آتشكده  آذرگشنسب

مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان