ایرانشناسی

دوشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٢

بوستانهای تهران

شهر تهران اکنون از پربوستان ترين شهرهای جهان است. تهران ۱۰۵۱ عدد پارک کوچک و بزرگ دارد. بيشتر اين بوستانها از زمان شهرداری مهندس کرباسچی به بعد ايجاد شده است. 

با کليک کردن روی اينجا به تارنمای سازمان پارکهای تهران ميرويد که در آنجا از راه يک نقشه کليک پذير ميتوانيد مشخصات و عکسهای بوستانهای اصلی تهران را ببينيد.

عکس زير: پارک ساعی

يارك ساعي به صورت جنگلي در سال ۱۳۲۹ به همت مهندس كريم ساعي استاد دانشگاه تهران بنيان گذاشته شد. در سال ۱۳۳۱ پس از سقوط هواپيماي حامل دكتر ساعي و در گذشت ايشان جنگل ساعي وابسته به وزارت كشاورزي به همان وضع پيشين باقي ماند. پس ازگسترش شهر تهران در سال ۱۳۳۷ جنگل ساعي به شهرداري تهران واگذار گرديد و در سال ۱۳۴۱ به همت سازمان پاركها تجهيز و به عنوان بوستان همگانی به بهره برداری رسيد.

بازيگاه كودكان در بوستان ساعي

عکس: بوستان آبی آزادگان اوايل جاده مشهد (خيابان خاوران)

پارك آبي آزادگان اوايل جاده مشهد (خيابان خاوران)

مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان