ایرانشناسی

یکشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٢

برج خلعت پوشان
در ده كيلومتري خاور تبريز در روستای کرگج از دهستان باسْمَنج برج آجري بلندی وجود دارد كه به برج خلعت پوشان نامور گشته. این ساختمان از بازمانده های روزگار صفوي مي باشد و در دوره قاجار در اين بنا خلعت اعطائي پادشاهان ایران بر دوش فرمانداران و خدمتگزاران محل انداخته مي شد.
این برج شانزده پهلو و سه طبقه دارد. طبقه سوم برج سقف ندارد و بالای ديوار آن كنگره دندانه اي ساخته شده است كه در آیینهای ویژه از آنها بهره میگرفته اند.
سر جان مالکُلم در کتاب خود بنام تاریخ ایران مینویسد:
«چون وضع حکومت چیره بر ایران چنان است که میبایست در هر امری ملاحظه شئونات سلطنت بشود بسیاری از آیینها در ایران از این سبب رواج یافته است. هر چیز که نام پادشاهی بر آنست یا از آن شاه میباشد باید با احترام و آزرم با آن عمل نمایند و به گونه ویژه ای ادای لوازم آداب کنند، برای نمونه اگر خلعتی از سوی پادشاه به حکام بلد یا کسی دیگر حتی شاهزادگان خانواده پادشاهی فرستاده شود باید به مسافت چند میل به پیشواز آن رفته با سپاسگذاری بسیار خلعت را بپوشد آن گونه که هر استان حاکم نشینی جای ویژه ای در بیرون شهر دارد که آن را خلعت پوشان گویند. خلعت پوشان معمولآ چهار میل از شهر بیرون است.»

جالب میشد اگر برخی از ساختمانهای اداری و بازرگانی و حتی مسکونی امروزه در ایران به این سبک زیبا و ناب ایرانی ساخته میشد یا دست کم از این بناها الهام گرفته میشد. ما که هرچه ساختمان اعیانی تازه در تهران و شهرهای بزرگ دیدیم به سبک یونانی بود!
کبوترخانه

یکی از بازدیدکننده های عزیز این روزنگار یعنی خانم یاس نویسنده روزنگار تنهاتر از همیشه در پیغامشان نوشته اند که از این گونه برجهای قدیمی را در سفرشان به اصفهان دیده اند که برجی بوده مربوط به پرندگان. حرف ایشان درست است و اینگونه ساختمانهای کهن که برای گردآوری کود کبوترها و دیگر پرندگان برای کشاورزی ساخته میشده در اصفهان و یزد و آن پیرامونها پراکنده اند و به نام کبوترخانه شهرت دارند. کبوترخانه های کوچک و بزرگ ایران به حسب اندازه میان هزار تا ۴۰ هزار کبوتر را در خود جای میدهند.

شاردن جهانگرد فرانسوي كه در روزگار صفوي از ايران ديدن كرده است مي‌نويسد:"به باور من ايران کشوری است كه بهترين كبوترخانه هاي جهان در آنجا ساخته مي‌شود ... اين كبوترخانه هاي عظيم، شش بار بزرگتر از بزرگترين پرورشگاههاي پرندگان ماست. در پیرامون اصفهان بيش از ۳۰۰۰ كبوترخانه شمرده اند."

یکی از کبوترخانه های شهر میبد یزد

مانی پارسا
 

[ خانه| بایگانی | رایانامه ]

خانه
بایگانی
رایانامه

پرشين‌بلاگ

Persian Weblogs List

لوگوهای ایرانی

وبرينگ

Danshjoo List

روزنگار ايران لينك

آذرگشنسب

آذرپادگان

دانشنامه ايرانيکا

فرهنگستان زبان فارسی

فرهنگستان هنر

شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي

خبرگزاری ميراث فرهنگی

تخت جمشيد سه بعدی

انتشاراتی سخن

زبان فارسی در دنيای ارتباطات

زوپير سردار گارد جاويدان

نامهای پارسی

تاريخ و جشنهای ايران

تاریخ اسکی در ايران

پايگاه دانشجويان تركمن ايران

عکسهای زيبا از ايران

عکسهای جزيره کيش

عکسهای استان کردستان

عکسهای استان خوزستان

عکسهای خاطره انگيز ايرانی

تيرداد

خط میخی (تاریخ ايران)

بابک خرمدين

طبرستان

همزباني و بي زباني

كارگر افغان در خوزستان

غزل امروز افغانستان

بوداگرايي

روزنگارهاي همگروه

ارمنستان

افغانستان

روزهاي مسکو

مسكو

امارات متحده

ژاپن

فنلاند

استراليا

انگلستان

آمريکا

کانادا


 


شمار بازدیدکنندگان